Entidades amigas

Coa intención de estreitar os lazos entre os grupos que conforman a UDC, a sociedade en xeral, e as distintas empresas, en particular; coa intención de impulsar a vocación empresarial e o carácter emprendedor da comunidade universitaria; e coa intención de potenciar o papel da UDC como auténtico motor de desenvolvemento económico, social e cultural, capaz de satisfacer as necesidades que o seu contorno demanda, créase, dentro da Rede Amiga UDC, a figura Entidade Amiga UDC.

Con esta iniciativa, preténdese configurar o mecanismo adecuado de colaboración que axude a xerar novas vías de interacción entre a empresa e a UDC, é dicir, novas vías de comunicación e entendemento entre o mundo empresarial e o mundo universitario, o que, sen dúbida, redundará en beneficios para ambas partes.

Este mecanismo articúlase como o idóneo para que a UDC leve a cabo a transferencia dos seus resultados á empresa, poñendo esta en valor, a capacidade xeradora de coñecemento e investigación da UDC, axudando con iso á creación de riqueza social e emprego, e ao financiamento empresarial da actividade universitaria.

Entre os nosos obxectivos, cabe focalizar a nosa atención nos seguintes:

1.- Fidelizar as Entidades Amigas UDC, fortalecendo as relacións con estas.

2.- Mellorar o recoñecemento da imaxe e marca da Entidade Amiga UDC.

3.- Promover novas fórmulas de colaboración e establecer novas vías de cooperación coas Entidades Amigas UDC.

4.- Recoñecer, agradecer e premiar as iniciativas, propostas e accións das Entidades Amigas UDC.

As Entidades Amigas UDC benefícianse dun mecanismo que se lles presenta como unha plataforma promocional e publicitaria, por un lado, a cal axuda a reforzar a súa imaxe ante a sociedade; e como un instrumento para aumentar as súas relacións coa UDC e ampliar as súas oportunidades de negocio, por outro lado, as cales son máis que propicias entre os integrantes da Rede Amiga UDC.

Entidades Amigas UDC

CAIXA GALICIA

Caixa Galicia é unha entidade sen ánimo de lucro e de natureza fundacional, que compaxina a súa actividade financeira como unha do dez principais entidades financeiras españolas, coa súa clara vocación social destinando preto do 50% dos seus beneficios a ámbitos socio-culturais.

http://www.caixagalicia.es

 

INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.

Inditex es uno de los principales distribuidores de moda del mundo, con ocho formatos comerciales -Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Kiddys Class y Uterqüe- que cuentan con 4.565 en 74 países.

El Grupo Inditex reúne a más de un centenar de sociedades vinculadas con las diferentes actividades que conforman el negocio del diseño, la fabricación y la distribución textil.

La singularidad de su modelo de gestión, basado en la innovación y la flexibilidad, y los logros alcanzados, han convertido a Inditex en uno de los mayores grupos de distribución de moda.

http://www.inditex.com

 

BANCO GALLEGO

O Banco Galego, con máis de 150 anos de historia, conta cunha rede de 200 oficinas en España e está nun importante proceso de expansión xeográfica.

Orientados á calidade de servizo e asesoramento personalizado aos nosos clientes, temos á súa disposición unha completa e competitiva oferta de produtos financeiros e de seguros.

Somos unha entidade independente, sen xestora de fondos nin compañía de seguros de vida propia, o que nos permite ofrecer sempre o produto que mellor se adapte ás necesidades de cada un dos nosos clientes.

http://www.bancogallego.es

 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO DE A CORUÑA

A Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña é unha das institucións con máis peso na comarca coruñesa. O seu labor cotián consiste en velar polos intereses xerais do comercio, a industria e a navegación.

Desde o seu ano de creación, en 1886, promove o crecemento económico da sociedade que a rodea, perseguindo que as empresas da súa demarcación fáganse cada día máis competitivas.

Entre os seus obxectivos está o de pór ao día en formación, comercio exterior, novas tecnoloxías, lexislación, etc. a todos os empresarios da súa área.

http://www.camaracoruna.com

 

EPIFANIO CAMPO,S.L.

O Grupo Campo engloba unha serie de empresas relacionadas cos sectores mineiro, cerámico e da construción, e outras de servizos.

Destaca desta empresa a súa gran versatilidade e a capacidade de fabricación de diversas calidades e formatos, especialmente en ladrillo perforado, ladrillo caravista e, por primeira vez en Galicia, bloques alixeirados de termoarcilla, cun mercado de gran futuro.

Seguindo na mesma liña innovadora, en breve iniciará a produción de tella curva de gran calidade coa tecnoloxía máis sofisticada que existe neste momento no mercado europeo.

http://www.ceramicacampo.com

 

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

A Deputación é o Organo de Goberno e Administración da Provincia, como Entidade Local, con carácter de Corporación de Dereito Público.

http://www.dicoruna.es

 

EXCMO. CONCELLO DE FERROL

Web oficial do Concello de Ferrol, a cidade dá mar. Navegando polas nosas páxinas saberás dá nosa economía, do pasado, do futuro, dá cultura, dás festas e dá xeografía, dúas proxectos para facermos de Ferrol unha cidade moderna e competitiva…

http://www.ferrol-concello.es

 

EXCMO. CONCELLO DE A CORUÑA

O municipio de A Coruña está situado no extremo noroccidental de España e forma parte da Comunidade Autónoma de Galicia.

Nos últimos anos relanzouse a cidade coa mellora de accesos, o aumento da súa infraestrutura cultural, deportiva, de lecer e científica, mellora e rehabilitación do armazón urbano, recuperación do bordo marítimo e potenciación do sector turístico.

Todo iso reafirma o carácter de cidade administrativa, comercial, portuaria, cultural e turística que xa tradicionalmente tiña.

http://www.coruna.es

 

METALURGICA GALAICA, S.A.

MEGASA

Fabricación de Aceiro en barras e rolos para a construción.

http://www.megasa.es

INVERSIONES SUBEL, S.L.

Inversiones Subel é unha empresa da Coruña que opera en construción de obras, axentes e xestores inmobiliarias e prestacion de servizos empresariais.

 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

A Universidade da Coruña é unha institución pública que ten como finalidade esencial a xeración, xestión e difusión de cultura e de coñecemento científico, tecnolóxico e profesional a través do desenvolvemento de investigación e de docencia.

A Universidade da Coruña está estruturada territorialmente en:

Campus da Coruña e Campus de Ferrol.

Para proporcionar  un permanente apoio social creouse a Fundación Universidade dá Coruña, fundación privada de carácter benéfico docente.

http://www.udc.es

 

BEBIDAS GASEOSAS DEL NOROESTE, S.A.

BEGANO é unha das sete sociedades embotelladoras independentes en España dos produtos baixo as marcas da Compañía Coca-Cola.

A súa actividade céntrase na fabricación, venda e distribución de refrescos carbonatados e non carbonatados, tés fríos, zumes, augas, produtos de nova xeración, bebidas para deportistas, e bebidas enerxéticas.

http://www.begano.com

 

INVERSIONES FINISTERRE, S.L.

Inversiones Finisterre, S.L. é unha empresa da Coruña que opera en sociedade de carteira.

 

MIHURA & ROMERO

 

SICAR

 

UGT

http://www.ugtcoruna.es


NAVANTIA, S.A.

Navantia é a empresa española líder do sector da construción naval militar. Pola súa dimensión e capacidade tecnolóxica ocupa un posto destacado no concerto europeo e mundial da construción naval.

Nas Unidades de Produción que Navantia ten na Ría de Ferrol, a empresa conta con medios tecnolóxicos en construción naval dos máis avanzados no mundo e cun revolucionario modelo de produción, a construción integrada, que permite diminuír custos e prazos.

Nestes centros, Navantia constrúe buques militares de última xeración, como fragatas co sistema de combate Aegis, buques anfibios, portaavións, petroleiros de frota, corvetas, etc.

Ademais, na Ría de Ferrol Navantia conta cun recoñecido renome na reparación e conversión de buques, grazas á súa gran capacidade de traballo especializado e os seus excelentes medios técnicos e humanos.

http://www.navantia.es

 

LUIS CALVO SANZ, S.A.

Luís Calvo Sanz, S.A. é un gran grupo conserveiro galego, líder en España baixo a marca “Calvo” e segundo no mercado italiano coa marca “Nostromo”. A Calidade e a Innovación, son os seus mellores distintivos.

A compañía fundouse en 1939. Desde a data, destacou por ser pioneira en envasar os seus produtos en lata redonda, en lugar da clásica oval, así como en comercializar o “pack” de 3 latas.

http://www.calvo.es

 

GALLEGA DE DISTRIBUIDORES DE ALIMENTACION, S.A.

* Capital 100 % galego
*Actividade en sector distribución: Supermercados propios, Supermercado virtual, Almacenista, Franquía, Centros Comerciais e Hiper, Establecimentos especializados en Electrónica de Consumo, Fast Food.
* Membro accionista de IFA Española S.A.
* Ámbito: Galicia, Asturias, Castela-León, Andalucía, Madrid e Portugal.
* Vocación: Dar máis e mellor servizo aos nosos clientes e satisfacer a maior cota de consumo.

http://www.gadisa.es

 

SUTEGA, S.L.

SUTEGA nace no ano 1989 co obxecto de achegar solucións integrais en mobiliario e equipamentos en empresas, institucións, centros clínico-xeriátricos e fogar entre outros. A estratexia está baseada en dar cobertura ás disciplinas que abarca o mundo do deseño e a arquitectura. Diversifícase o negocio en empresas que nos axuden a consolidar un servizo especializado, sendo as liñas de negocio que conforman o grupo as seguintes:

* SUTEGA MOBILIARIO DE OFICINA
* SUTEGA FOGAR
* SUTEGA PAPELERÍA TÉCNICA
* SUTEGA EXPO, con máis de 2.700 m² de exposición na Coruña, Madrid, e Vigo
* SUTEGA OBRAS E ILUMINACIÓN
* SUARTE
* SUCOPIA
* ERGOSAUDE, EQUIPAMENTOS GERIATRICO-CLINICOS
* ESETEGÉ LOXÍSTICA
* SUTEGA AUDIOVISUAIS
* SUTEGA TOPOGRAFÍA

http://www.sutega.es

 

AUTORIDAD PORTUARIA A CORUÑA

A Autoridade Portuaria da Coruña é unha entidade de dereito público con personalidade xurídica e patrimonio propios, independentes dos do Estado e plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins.

O ámbito territorial de competencia da Autoridade Portuaria da Coruña é o comprendido dentro dos límites da zona de servizo  do Porto da Coruña e os espazos afectados ao servizo de sinalización marítima cuxa xestión lle foi asignada.

http://www.puertocoruna.com

 

C.O. ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE A CORUÑA

Os Colexios Oficiais de Enxeñeiros Técnicos Industriais, son Corporacións de Dereito Público e carácter Profesional, recoñecidos polo Estado, con plena personalidade xurídica para o cumprimento dos seus fins e que se rexen polos seus Estatutos.

Os Colexios e Asociacións son rexidos polas súas Xuntas de Goberno e teñen, para o seu asesoramento, Comisións de Traballo; contando ademais con Xuntas Directivas Delegadas nos principais núcleos da súa xurisdición territorial.

http://www.coeticor.org

C.O. APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS

Colexio Oficial de Aparelladores e Arquitectos Técnicos da Coruña, é unha corporación de dereito público que agrupa a máis de 1350 arquitectos técnicos e aparelladores que exercen a súa profesión na provincia da Coruña.

Ademais das funcións de ordenación, control do exercicio e vea da deontología profesional, configúranse os colexios como entidades ao servizo dos colexiados que se ocupan do visado dos encargos de traballo e das documentacións técnicas, da xestión de honorarios, do asesoramento e apoio en aspectos xurídicos e fiscais, do acceso a través de redes informáticas a bases de datos nacionais e estranxeiras e da realización de cursos de posgrao.

http://www.coaatac.org

 

HIJOS DE RIVERA, S.A.

Todo comezou en 1906 cando D. Jose María Rivera Curral fundou a primeira fábrica de cervexas Estrela Galicia.

Desde entón, na familia Rivera conservaron o espírito innovador do seu fundador, transmitíndose de pais a fillos, xeración en xeración.

Mantendo sempre unha política de constante reinversión e desenvolvemento, para contar coa máis moderna tecnoloxía e controis de calidade.

Trátase dunha compañía cervexeira 100% familiar e nacional desde a súa fundación e a súa vocación é seguir séndoo.

http://www.estrellagalicia.es

 

SAPROGAL, S.A.

SAPROGAL nace no ano 1965, resultado da fusión da empresa Galpisa e a multinacional americana ConAgra Foods. A compañía inicia a súa actividade na planta de produción de San Pedro de Nós, en A Coruña (Galicia).

Desde os seus comezos SAPROGAL executou o seu empeño por modernizar a gandaría mediante o asesoramento gandeiro. Deste xeito, SAPROGAL prepara equipos de profesionais que asesoran na alimentación animal e no deseño e xestión das explotacións gandeiras.

O papel de SAPROGAL foi clave no desenvolvemento tecnolóxico e a modernización das gandarías da industria láctea desde os anos 80. O sector lácteo tivo que adaptarse ás novas normativas impostas pola Comunidade Económica Europea. Unha vez máis, o asesoramento técnico da compañía contribuíu á mellora dos sistemas de xestión e control nas explotacións.

http://www.saprogal.com

 

INDUSTRIALES PANADEROS AGRUPADOS, S.A.

IPASA nace na Coruña en 1.970 como unha sociedade resultado da inquietude dos industriais panadeiros máis nomeados da cidade, que deciden pechar as súas industrias para crear outra máis grande e mecanizada coa pretensión de dar o servizo, calidade e hixiene que naqueles momentos e no futuro íanse a demandar.

Durante a década dos 80, IPASA consolídase como a empresa líder na comunidade galega na elaboración de pan cocido e empanadas.

No ano 1996 IPASA acomete un forte investimento para fabricar pan galego precocido e empanadas conxeladas, o que facilito ter presenza a nivel nacional e internacional.

Hoxe en día conta cunha estrutura de distribuidores, repartidos por toda a xeografía española que permite dar servizo a todos os clientes de alimentación e hostalaría que o precisen.

http://www.sanbrandan.com

 

INDUSTRIAS LOSAN, S.A.

A nosa historia comeza coa primeira fábrica situada en Curtis e destinada á transformación de produtos para a industria do moble e a decoración. Desde aquela data chegamos a ser un Grupo formado por diferentes compañías, que comercializa os seus produtos en máis de 42 países seguindo unha liña de actuación en torno ao cliente, a calidade e a innovación.

A aplicación das novas tecnoloxías e un sólido equipo de profesionais contribuíron ao crecemento de Losán.

Losán estableceu as súas oficinas centrais en A Coruña. Desde aquí dáse soporte ás necesidades que expoñen tanto os nosos clientes como as factorías.

Estas reciben cobertura a demandas de tipo administrativo, comercial, ou tecnolóxico. Desta forma, a empresa funciona como unha unidade, dando un óptimo servizo aos seus clientes.

http://www.losan.es

 

TORCULO ARTES GRAFICAS, S.A.L.

Desde sempre pensamos en crear unha empresa capaz de dar servizos globais ao mundo da comunicación.

Durante os ultimos anos formamos á nosa xente, dotámonos das mais altas tecnologias e crecemos até pornos ao alcance de vostedes do mellor modo posible.

Hoxe podemos ofrecerlle a máis completa gama de servizos para a comunicación, pero tamén pomos ao seu alcance a experiencia profesional dunha organización única.

http://www.torculo.com

 

REPSOL PETROLEO, S.A.

Repsol YPF é unha empresa internacional integrada de petróleo e gas, con presenza en máis de 25  países e é líder en España e Arxentina. É unha do dez maiores petroleiras privadas do mundo e a maior compañía privada enerxética en Latinoamérica en termo de activos.

Repsol YPF caracterízase por manterse á vangarda no cumprimento das prácticas do bo goberno corporativo e comprométese a potenciar a participación dos accionistas nas decisións empresariais e aumentar a seguridade do investidor.

Na súa estratexia de expansión, Repsol YPF aposta por un crecemento rendible. A súa vocación é ser líder nos negocios e áreas xeográficas nas que concentra a súa actividade e nas que conta con vantaxes competitivas e maior capacidade de crecemento.

http://www.repsol.com

 

LIMPIEZAS SALGADO, S.L.

Desde hai mais de 20 anos, a dirección, os encargados e os traballadores da nosa empresa desenvolveron unha metodoloxía de traballo, aprendendo a resolver as necesidades de empresas, institucións e particulares que confiaron e delegaron na nosa organización a limpeza e mantemento dás súas instalacións.

Desde Santiago de Compostela, onde sitúanse nosos servizos centrais, contamos coa confianza de mais de 500 clientes activos (empresas, comunidades de veciños e institucións públicas)  en toda Galicia.

http://www.salgadolimpiezas.com

 

OFFSET VALLADARES, S.L.

Actividade: Impresión de libros, revistas e folletos publicitarios.

 

CONCELLO DE CARBALLO

Carballo é a capital de Bergantiños e o centro natural desta comarca. Ao norte de Galicia, entre a Fisterra atlántica e ou golfo Ártabro, goza dunha situación privilexiada. Así, sitúase entre dúas dás cidades máis importantes da Comunidade: A Coruña e Compostela.

Carballo ofrécelles aos turistas múltiples posibilidades para ou tempo de lecer. A riqueza da paisaxe, as praias ou a gastronomía son só algúns dous reclamos do noso municipio.

Dende antigo, sobresae especialmente a actividade comercial deste territorio. Nel celébranse ao longo do ano numerosas feiras e mercados. Os eventos culturais, ou deporte, as festas…

http://www.carballo.org

 

C.O. ECONOMISTAS DE A CORUÑA

O Colexio é unha institución que representa a máis de 2.200 profesionais, velando polo correcto exercicio da profesión e contribuíndo á mellora da calidade das prestacións que o economista ofrece á sociedade.

Como corporación profesional, ao Colexio de Economistas da Coruña correspóndelle ordenar no seu ámbito o exercicio da profesión, representar a aquelas persoas que a exerciten, así como velar pola defensa dos intereses dos seus colexiados.

http://www.economistascoruna.org

 

CONCELLO DE OLEIROS

Oleiros pertence á comarca de Terra dás Mariñas, na provincia da Coruña. Está situado ao noroeste da mesma a uns 4 kms da cidade herculina, na península separa as rías de Betanzos e A Coruña.

O concello é un dos máis importantes da área metropolitana; ten ao redor de 44 km2 distribuídos en nove parroquias (Perillo, Dexo, Serantes, Oleiros, Maianca, Dorneda, Nós, Iñás e Liáns).

http://www.oleiros.org

 

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES AGAL, S.A.

CYMASA (Construciones y Montajes AGAL, S.A.) constitúese no ano 1989 como continuadora da actividade de fabricación de grupos electrógenos AGALSA iniciada en 1976.

Cunha habilidade especial para anticiparse ás novas necesidades e novos mercados, e manténdose sempre á vangarda do constante desenvolvemento da industria, CYMASA evolucionou de forma positiva até lograr un alto posicionamento dentro do sector de grupos electrógenos.

Paralelamente estableceu unha crecente presenza no mercado exterior, que actualmente lle sitúa en máis de 20 países, os cales contan xa en distintas instalacións con equipos da marca AGALSA.

http://www.cymasa.com

 

ALCAMPO, S.A. – FERROL, S.A.

Alcampo iniciou a súa actividade en España en 1981.

Desde o principio da súa andaina, o motor de Alcampo foi a satisfacción total de clientes, provedores e empregados. No sector comercial, a clave está en ofrecer produtos e servizos que satisfagan as necesidades do consumidor, sempre o mellor prezo, coa mellor calidade, a variedade máis ampla e o ambiente comercial máis agradable.

Na actualidade, Alcampo é unha das empresas líderes do sector da distribución en España, con 46 hipermercados en 13 Comunidades Autónomas, 19 gasolineiras de servizo e un persoal de máis de 15.000 empregados, que atenden a preto de 76 millóns de clientes cada ano.

http://www.alcampo.es

 

PCS GALICIA, S.L.

Empresa creada no ano 1998, con persoal procedente doutras empresas do sector da informática, con ampla experiencia na área da docencia ( COLEXIOS, UNIVERSIDADE ), así como no das PEMES.

Contamos cun servizo técnico propio, en continua formación cos principais fabricantes do mundo infórmatico, e que trata de distinguirse polo rápido e esmerado trato que ofrecemos aos nosos clientes. Tentando a resolución das distintas avarías, no mesmo día, ou ben, nun prazo de 48 horas.

http://www.pcsgalicia.com

 

FUNDACION R

A Fundación R é unha entidade sen ánimo de lucro que nace en 1999 co obxectivo de promover as telecomunicacións e as novas tecnoloxías en Galicia. Creada polo operador galego de fibra óptica R, a fundación desenvolve unha serie de actividades que buscan achegar a Sociedade dá Información aos ciudadáns. Para conseguir isto, a entidade ten como principal meta a interrelación directa con diferentes sectores como a Universidade, a empresa, a Administración e outros ámbitos sociais e culturais.

Anualmente, a Fundación R realiza actuacións diversas: encargo de estudos sobre ou mercado dás telecomunicacións, acordos de colaboración ca administración autonómica ou participación en cursos e foros, entre outras. Todo isto ca fin de que en Galicia exista un maior e mellor coñecemento dás novas tecnoloxías, e poténciese ou seu desenvolvemento.

http://www.fundacionr.org

 

C. O. DE ENFERMERIA DE A CORUÑA

Páxina Oficial que mostra abundante información do organismo colexial e dos servizos que proporciona, así como legislacion, manual do colexiado, noticias, etc.

http://www.cge.enfermundi.com

 

FUNDACION RONSEL

A Fundación Ronsel é unha entidade sen ánimo de lucro nacida no ano 2000 co obxectivo de conseguir a inserción socio-laboral e fomentaro emprego tanto por conta allea como por conta propia.

http://www.fundacionronsel.com

 

 

ACADEMIA JUAN FLOREZ

Academia Juan Flórez é un centro de formación para traballadores de empresas tipo. As súas áreas formativas pertencen á contorna da xestión e administración empresarial, a Mercadotecnia, os recursos humanos e as novas tecnoloxías entre outros.

 

GORIN CENTRO DE FORMACION, S.C.

Gorin é un centro de formación para empresas e traballadores. Conta con técnicas de formación avanzadas e unha ampla variedade de cursos no sector da empresa.

 

C + F GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS, S.C.

C+F Consultores en Formación é unha empresa dedicada á formación profesional para os traballadores de empresas tipo.

 

LA OPINION A CORUÑA, S.L.U.

A Opinión A Coruña é un diario de información xeral cuxa área de distribución é a provincia da Coruña. Iniciou a súa publicación o 4 de outubro de 2000, polo que é un dos xornais máis novos de Galicia.

http://www.laopinioncoruna.es

 

BALIDEA CONSULTING & PROGRAMMING, S.L.

BALIDEA ofrece servizos de consultoría de Tecnoloxías da Información desde 1993 tanto na Administración pública como na empresa privada.

O obxectivo da empresa é, a través dunha estratexia minuciosa, asesorar, redirixir a traxectoria e proporcionar solucións aos nosos clientes para que melloren os seus resultados ao incorporar e transformar a tecnoloxía do seu negocio. Todo iso baixo as premisas de calidade e metodoloxía aplicada en todos os nosos proxectos.

O seu equipo de profesionais (consultores e técnicos) está capacitado para afrontar novos retos e conseguir que as empresas alcancen os seus obxectivos no ámbito da innovación tecnolóxica, ben sexa coa adaptación dos produtos existentes ou ben con software específico desenvolvido a partir da análise das súas necesidades particulares

http://www.balidea.com

Para máis información: entidadesamigasudc@gmail.com

 

Advertisements

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair / Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair / Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair / Cambiar )

Google+ photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google+. Sair / Cambiar )

Conectando a %s